Junior Restaurator scheeps- en schaalmodellen

Het Rijksmuseum is het museum van Nederland. De collectie telt 1,1 miljoen (kunst)objecten van en over Nederland vanaf de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. In april 2013 is een geheel vernieuwd Rijksmuseum geopend voor het publiek met een adembenemend gebouw, een verrassende inrichting, prachtige tentoonstellingen, bruisende evenementen en vele prettige faciliteiten voor jong en oud.

Het restauratie atelier scheepsmodellen van de afdeling Conservering & Restauratie zoekt een

Junior Restaurator scheeps- en schaalmodellen
*Voor 36 uur per week*

De collectie scheeps- en schaalmodellen van het Rijksmuseum behoort tot de meest prominente maritieme collecties wereldwijd. De kern van de collectie wordt gevormd door technische schaalmodellen die gedurende de 19de eeuw in opdracht van het Ministerie van Marine zijn vervaardigd als instrument voor het ontwerp- en constructieproces van nieuwe marineschepen. Deze modellen werden bewaard in de Marinemodellenkamer in Den Haag. Deze verzameling werd spoedig uitgebreid met unieke scheepsmodellen uit de 17de en 18de eeuw, technische instrumenten, wapens en buitgemaakte vlaggen. Met de heropening van het Rijksmuseum is een aanzienlijk deel van deze collectie voor het eerst sinds bijna een eeuw weer te zien voor het grote publiek. In de afgelopen dertig jaar is intensief gewerkt aan de integrale restauratie en beschrijving van de ca. 1600 objecten. Dit zal in 2014 resulteren in de publicatie van een catalogus over de volledige collectie. De komende jaren wordt beleidsmatig ingezet op onderzoek naar het productieproces dat tot deze bijzondere schaalmodellen heeft geleid, waarbij vooral gekeken wordt naar de modelmakers, de door hen gebruikte materialen en gehanteerde werkwijzen.

Functie

Het doel van de functie is om op efficiënte en effectieve wijze het in goede staat houden en/of brengen van scheepsmodellen. De kerntaak van de Junior Restaurator scheeps- en schaalmodellen is de restauratie van de collectie scheeps- en schaalmodellen, daarbij werkt hij intensief samen met de Conservator maritieme collecties. De Junior Restaurator werkt binnen de restauratieafdeling Meubelen en staat onder de dagelijkse leiding van het Hoofd meubelrestauratie en kan ook voor bredere werkzaamheden binnen deze afdeling worden ingezet.

Voornaamste werkzaamheden

 • Mede-bewaken van de fysieke staat van de collectie scheeps- en schaalmodellen, in nauw overleg met en op aanwijzingen van de Conservator maritieme collecties, zodanig dat (dreigend) verval tijdig wordt onderkend en corrigerende maatregelen (kunnen) worden genomen;
 • Uitvoering geven aan conserveringen, restauraties en bijbehorend onderzoek, volgens aanwijzing en instructie, ook bij algemene werkzaamheden die zich bij de afdeling Meubelen voor kunnen doen;
 • Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van methoden voor onderzoek en uitvoering van restauratie en conservering;
 • Deelnemen aan (wetenschappelijke) ontwikkelingsprojecten en uitvoeren van gericht onderzoek op het gebied van restauratie en conservering;
 • Deelnemen aan projectmatige activiteiten, waaronder participatie in overlegvormen en uitvoeren van inhoudelijke en administratieve werkzaamheden met betrekking tot projecten.

Vereisten

 • Academische opleiding Conservering & Restauratie met een specialisatie in de restauratie van scheepsmodellen, hout of meubelen, of een vergelijkbare voor dit specialisme relevante buitenlandse opleiding;
 • Kennis van of affiniteit met de functie en constructie van schepen en scheepsmodellen door de eeuwen heen;
 • Kennis van en vaardigheid in het uitvoeren van restauraties passend bij de te restaureren objecten;
 • Kennis van en vaardigheid in het conserveren van de diverse materialen waaruit de objecten zijn opgebouwd of bestaan;
 • Vaardigheid in verslaglegging van ingrepen en de resultaten;
 • Kennis van internationale ontwikkelingen, nieuwe methodieken en opvattingen over restauratie;
 • Ambitie om ook zelf op termijn een wetenschappelijke bijdrage te leveren via publicaties op het werkterrein;
 • Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersing van de moderne talen, zeker ook met betrekking tot het specialisme;
 • Vaardigheid in het werken met Microsoft Office en Collectie Management Systemen (Adlib);
 • Vaardigheid in technisch tekenen, analoog en/of digitaal.

Profiel

 • Integer inzake restauratie-ethische en esthetische aangelegenheden;
 • In staat om te reflecteren op het eigen handelen;
 • Sociaal (waaronder het werken in groepsverband) en communicatief vaardig;
 • Analytisch en probleemoplossend gericht;
 • Ontwikkelingsgericht;
 • Servicegericht en flexibel.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling geschied voor de duur van één jaar, waarna in beginsel verlenging kan plaatsvinden voor twee maal één jaar. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal EURO 2.542,- en maximaal EURO 3.328,- bruto per maand (schaal 9), bij een volledige werkweek van 36 uur, exclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering. De CAO voor verzelfstandigde rijksmusea is van toepassing.

Inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met Paul van Duin, Hoofd meubelrestauratie tel. 020-6747105. Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Bart Schindeler, afdeling P&O, tel. 020-6747324.

Sollicitaties

Uw sollicitatie (brief, CV, lijst van publicaties, referenties) ontvangen wij graag per e-mail op vacatures@rijksmuseum.nl, uiterlijk 18 april 2014.