Jeroen van der Vliet

Jeroen van der Vliet is conservator maritieme collecties bij het Rijksmuseum.

Curriculum vitae en werkzaamheden

vandervliet Jeroen van der Vliet is sinds 2010 werkzaam als conservator in het Rijksmuseum en verantwoordelijk voor het beheer, onderzoek en presentatie van de Marinemodellenkamer, de collectie scheepsmodellen, archeologische scheepswrakvondsten, nautische objecten en instrumenten. Daarnaast verricht hij onderzoek naar afbeeldingen van schepen en scheepvaart op schilderijen, prenten en objecten. Tijdens de herinrichting van het Rijksmuseum was hij secretaris en waarnemend voorzitter van de werkgroep Special Collections. Namens de afdeling Geschiedenis is hij betrokken bij diverse digitale projecten van het museum.

Momenteel werkt hij in deeltijd aan een promotieonderzoek naar het maritiem handelsnetwerk van Amsterdamse kooplieden in de laat 18de en begin 19de eeuw en neemt deel aan verschillende internationale onderzoeksprojecten die betrekking hebben op de vroegmoderne koopvaardij en overzeese handel.

Publicaties (selectie)

 • ‘One source to rule them all? Combining data about trade and shipping from Amsterdam to the Baltic in the late eighteenth-century’, Revue de l’OFCE, 140 (2015), pp. 111-136;
 • ‘The Navy Model Gallery at the Rijksmuseum’, Nautical Research Journal, vol. 59, nr. 1 (2014), 49-60;
 • ‘Nieuw licht op een oud vuurtorenmodel’, Scheepshistorie 17 (2014), 104-109;
 • ‘Lichtend voorbeeld in donkere tijden. De heldenverering van Jan van Speijk’, Kleio, december 2013, nr. 7, 38-39;
 • met Pieter Roelofs, ‘Acquisitions: Paintings 2013’, The Rijksmuseum Bulletin, vol. 61, nr. 3 (2013), 300-301;
 • ‘La nouvelle salle de modèles du Rijksmuseum d’Amsterdam’, Neptunia 272 (2013) 54-59;
 • ‘Marinemodellenkamer Rijksmuseum in ere hersteld’, Scheepshistorie 16 (2013) 112-119;
 • Navy model gallery of the Rijksmuseum reinstated’, Model Shipbuilder Journal, September 2013, 22-25;
 • met A. Hoving, ‘Een scheepsmodel van een slavenhaler in het Rijksmuseum’, Scheepshistorie. Het schaalmodel als reconstructie 15 (2013) 64-79;
 • ‘William Rex, een scheepsmodel van formaat’, Historiek.net (2012);
 • met A. Hoving, ‘A bespoke eliphant’, The Rijksmuseum Bulletin, vol. 60, nr. 2 (2012) 130-143;
 • ‘De night life-buoy van Thomas Cook. Een opmerkelijk reddingstoestel’, Scheepshistorie. Het schaalmodel als reconstructie 13 (2012) 120-125;
 • Kopje onder met de duikboot van Lipkens’, Historiek.net (2012);
 • [Boekbespreking] Christina Deggim, “Hafenleben in Mittelalter und früher Neuzeit”, The Northern Mariner/Le marin du nord, vol. XXI, nr. 3 (2011) 292-294;
 • ‘Watching the ships sail out. Linking shipping data from Amsterdam and the Baltic’, conference paper Sound Toll Registers online. STR as an instrument for historical research, Rijksuniversiteit Groningen (juni 2010);
 • ‘Piecing together the late 18th century maritime networks of merchants from Amsterdam’, conference paper World Economic History Congress, Universiteit Utrecht (augustus 2009);
 • ‘The Lastage: the maritime quarter of late medieval Amsterdam’, in: M. Bochaca en J.-L. Sarrazin (red.), Ports et littoraux de l’Europe atlantique. Transformations naturelles et aménagements humains, XIVe-XVIe siècles (Presses Universitaires de Rennes: Rennes 2007) 211–225;
 • ‘Tussen wal en schip. De Amsterdamse Lastage in de zestiende eeuw’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 25 (2006) 23–32;
 • ‘Nederlanders overzee’ en ‘Duiken naar de VOC. Scheepswrakken op de bodem van de zee’, Archeobrief. Vakblad voor de Nederlandse archeologie nr. 1 (2006) 2–6, 24–25;
 • met A. Vos (red.), Natuurlijke processen als verstoorder. Archeologisch erfgoed in situ bedreigd door een verstoorder die niet betaalt (Amsterdam 2005).