Jan de Hond

Jan de Hond is conservator Geschiedenis bij het Rijksmuseum.

Curriculum vitae en werkzaamheden

dehond Jan de Hond is sinds 2007 conservator bij de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum. Hij studeerde Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde in 2008 op het proefschrift Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse cultuur, ca. 1800-1920. Van 1999 tot 2007 was hij conservator bij het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch waar hij verschillende tentoonstellingen maakte, waaronder Monsters en Fabeldieren. 2500 geschiedenis van randgevallen (2003); Fata Morgana. Nederlandse oriëntalisten, 1830-1930 (2004) en Broedertwist. België en Nederland en de erfenis van 1830 (2005). Binnen de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum is hij verantwoordelijk voor de 19de eeuw en de relatie tussen Nederland en de niet-Westerse wereld ( met name de islamitische landen). Ook beheert hij de collectie Nova Zembla. In 2011 maakte hij Handelswaar en souvenirs. Islamitische kunst uit het Rijksmuseum in Amsterdam, een tentoonstelling die te zien was in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Verder is hij redactielid van The Rijksmuseum Bulletin, het wetenschappelijke tijdschrift van het Rijksmuseum.

Publicaties (selectie)

 • Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse cultuur, ca. 1800 – 1920, Leiden 2008 (proefschrift).
 • 'Nederland en de Orient, (nummer van Kunstschrift 5/2004 bij de tentoonstelling Fata Morgana. Nederlandse oriëntalisten, 1830-1930 in het Noordbrabants Museum).
 • Monsters & fabeldieren. 2500 jaar geschiedenis van randgevallen, Amsterdam / ’s-Hertogenbosch 2003 (tent. Cat. Noordbrabants Museum 2003).
 • ”Ik hadde de nieusgierigheid”. De reizen door het Nabije Oosten van cornelis de Bruijn (ca. 1652-1727), Leiden / Leuven 1997 (redactie samen met Jan Willem Drijvers en Heleen Sancisi-Weerdenburg).
 • (met Luitgard Mols) ‘A Mamluk Basin for a Sicilian Queen’, The Rijksmuseum Bulletin, vol. 59 (2011)/1, 7-32.
 • ‘Het religieuze Oosten. Op zoek naar de bron’, in: Van Delacroix tot Kandinsky. Oriëntalisme in Europa (cat tent. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 2010), 133-153 (ook gepubliceerd in het Duits en Frans).
 • ‘Tile Panels from the Tunesian Pavilion at the 1883 World Exhibition in Amsterdam’, The Rijksmuseum Bulletin, vol. 58 (2010)/1, 3-33.
 • ‘Een oriëntalistische maskerade. Les Désenchantées van Pierre Loti en Den harem ontvlucht van Catharina Alberdingk Thijm’, in: Maaike van Berkel, Eveline Buchheim, Eva Geudeker, Frances Gouda, Ellis Jonker, Charlotte Laarman & Claartje Rasterhoff (red.), Zenobia, Khadîja en Dolle Amina's. Gender en macht in de islamitische geschiedenis (Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 29), Amsterdam 2009, 97-124.
 • ‘Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt’s collection of eastern wonders’, in: Martine Gosselink en Dirk J. Tang (eds.), Iran and the Netherlands; interwoven between the ages, Gronsveld and Rotterdam 2009, 213-217
 • ‘The Persian Pavilion at the Amsterdam World Fair of 1883, in: Martine Gosselink en Dirk J. Tang (eds.), Iran and the Netherlands; interwoven between the ages, Gronsveld and Rotterdam 2009, 229-232.
 • ‘Men stelle zich dit betooverende lusthof eens voor.Het beeld van het sensuele Oosten in Nederland in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw’, in: Jef Schaeps, Kasper Ommen, Arnaud Vrolijk (red.), Oosterse Weelde, Leiden 2005, 11-30
 • ‘Piet Gerrits en de Heilig Land Stichting’, in: Jan de Jong, Herman Roodenburg e.a. (red.), Het exotische verbeeld 1550-1950. Boeren en verre volken in de Nederlandse kunst (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 2002, 53), Zwolle 2003, 281-304.
 • ‘Een Rooms spektakelstuk. Het Jeruzalempanorama van Anthonius Brouwer (1891)', Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis, 5 (2002) 2, 35-40.
 • ‘Marius Bauer en het oriëntalisme in Nederland’, in: Paul Ankum, Jan de Hond e.a., Marius Bauer, 1867-1932: oriëntalist (cat. tent. Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak, Zutphen 24 juli – 11 november 2001), Zoetermeer 2001, 47-69.
 • ‘Een onbekende tekening van Saenredam: het portret van Johannes Petri Junius’, Oud Holland, vol. 113 (1999), nr. 4, 187-196.
 • (met Esther Scheepers), ‘”Gij zit daar maar den heelen dag op kameelen, drommedarissen en giraffen en platte daken; maar wij zitten hier stil te Baarn”. Twee Marokkaanse reizen’, in: Esther Scheepers en Chris Will (red.), Looy met den Noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus Van Looy, Zutphen 1998, 68-95.
 • ‘Cornelis de Bruijn (1652-1726/7): A Dutch Painter in the East’, in: Geert Jan van Gelder en Ed de Moor (red.), Eastward Bound. Dutch Ventures and Adventures in the Middle East (Orientations 2), Amsterdam / Atlanta 1994, 51-80.

Schatten van Nova Zembla