Daniel Horst

Daniel Horst is wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum. Specialismen: collectie Frederik Muller Historieplaten, 16de eeuw, Adlib Handleiding.

Curriculum vitae en werkzaamheden

horst Ik ben sinds 2009 bij de afdeling Geschiedenis werkzaam als wetenschappelijke medewerker. Mijn belangrijkste taken zijn het verzorgen van een goede ontsluiting van de historische collecties in onze database en op de website. Mijn speciale aandacht gaat vooral naar onze collectie papier (fotografie, prenten, tekeningen en documenten). Tussen 2006 en 2009 heb ik gewerkt aan het beschrijven van de collectie Frederik Muller Historieplaten voor het Rijksprentenkabinet, een project waar ik ook nu nog enkele dagen per week aan besteed. Daarvoor heb ik voor bureau Reekx registratieprojecten geleid bij verschillende musea, waaronder het Legermuseum in Delft en het Fries Museum in Leeuwarden. Ik heb een studie kunstgeschiedenis gevolgd aan de UvA en ben in 2000 gepromoveerd op propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De meeste van mijn publicaties betreffen politiek en godsdienst in de 16de-eeuwse prentkunst in de Nederlanden.

Publicaties

 • ‘Varkens in de Hollandse Tuin. Spotprenten van Nederlandse vorsten’, Kleio 55 (2014), nr. 1, pp. 28-29.
 • Willem van Oranje / William of Orange. Rijksmuseum Amsterdam, 2013.
 • De Opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566-1584, Zutphen 2001. De handelseditie van mijn proefschrift, geeft voor het eerst een volledig overzicht en vernieuwende benadering van het fenomeen van politieke prentkunst uit de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog;
 • '"Deur Gods genade vroom in zijn daad'. Het beeld van prins Willem I in propagandaprenten uit de eerste jaren van de Opstand', in: Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2006. Stadhouders in Beeld. Beeldvorming van de stadhouders van Oranje-Nassau in contemporaine grafiek 1570-1700. E. Kolfin (red.), Rotterdam 2006;
 • 'De metafoor als cliché. Het beeld van Willem van Oranje in propagandaprenten uit de eerste decennia van de Nederlandse Opstand', in: Het lange leven van het pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900, J. de Kruif, M. Meijer Drees en J. Salman (red.), Hilversum 2006;
 • 'De wolf onder de schapen. Afbeeldingen van Broer Cornelis' [ism K. Bostoen], in: Tweelinge eener dragt. Woord en beeld in de Nederlanden (1500-1700), Hilversum 2001;
 • 'De Smalle en de Brede Weg als protestants thema in enkele unieke 16de-eeuwse prenten', Bulletin van het Rijksmuseum 47 (1999);
 • 'Een doperse bijeenkomst op een katholieke propagandaprent uit 1590', Doopsgezinde Bijdragen 25 (1999).
 • ‘More on Large Noses’, Print Quarterly (XVI) 1999, pp. 158-162.
 • ‘De prenten in de Don Quichot-bewerking van Jacob Campo Weyerman’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 18 (1995), pp. 20-34.
 • Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years’ War / De Tweedracht verbeeld. Prentkunst als propaganda aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. James Tanis en Daniel Horst, Bryn Mawr en Grand Rapids 1993. [tent.cat. Atlas van Stolk (Rotterdam), Katholieke Universiteitsbibliotheek Leuven, Philadelphia Museum of Art, University of Indiana (Bloomington)]
 • “Een zestiende-eeuwse reformatorische prentenreeks van Frans Huys over de Heilsweg van de Mens”, Bulletin van het Rijksmuseum 38 (1990), pp. 3-24.