Bianca du Mortier

Bianca du Mortier is conservator kostuum. Specialisme: kostuums & accessoires in Nederland, 1550-1950.

Curriculum vitae en werkzaamheden

nieuw Bianca M. du Mortier studeerde kunstgeschiedenis aan de R.U. in Utrecht, waarbij ze zich specialiseerde in kostuumgeschiedenis. Bijvakken: theaterwetenschap en Italiaans. Kostuumadviezen voor televisie en film, w.o. ‘Doodzonde’ van René van Nie. In 1980 begonnen als conservator in het Rijksmuseum. Bestuurslid Nederlandse Kostuumvereniging. Lid van werkgroep ‘Theaterprenten, Amsterdamse Schouwburg’ o.l.v. Prof. W. Hoogendoorn (UvA). Medewerking verleend aan Frans Halstentoonstelling in Haarlem (1990). Bestuurslid Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. In 1996-7 lid van Gender-werkgroep van Prof.Dr. L.J.G. Gooren (VUMC). Vanaf 1996 tot 2002 twee keer per jaar wisselende opstelling in Kostuum- en Textielzaal in toenmalige Zuidvleugel van Rijksmuseum, waaronder in 1998 ‘Chapeau, Chapeaux!, hoeden van 1650-1960’, in 2000-1 ‘Regenten in de kleren’ over de kostuumschenking van de familie Six en in 2002 ‘Finishing Touches, accessoires 1550-1950’. In 2006 experimentele tentoonstelling ‘Fashion DNA’ in de Nieuwe Kerk over het lichaam, mode en identiteit. Redacteur van de bijbehorende ‘magalogue’ (catalogue/magazine). Kostuumexpert programma ‘Verre Verwanten’ (Teleac). Bestuurslid ICOM Costume Committee.