Pieter Lastman (1583-1633)

Als jong schilder bracht Pieter Lastman enige jaren in Italië door. Dit vermeldde kunstenaarsbiograaf Karel van Mander in zijn Schilderboeck in 1604. Na zijn terugkeer in Amsterdam in 1607 gold Lastman als kenner van Italiaanse kunst. Hij schilderde Bijbelse en mythologische scènes, met veel aandacht voor het landschap. Lastmans werk bracht in zijn tijd veel geld op. De Deense koning en kunstverzamelaar Christian IV bestelde bij hem drie Bijbelse voorstellingen. Lastman had grote invloed op leerlingen en tijdgenoten en werd in de 17de eeuw veelvuldig geprezen. De dichter Vondel noemde hem zelfs 'de Apelles van onze eeuw', naar de onnavolgbare schilder uit de oudheid. Later nam de roem van Pieter Lastman af en was hij vooral bekend als leermeester van Rembrandt en van Jan Lievens.

Verzamelingen

RijksStudio

Mijn verzameling van Marita Meijers

5 april 2013 - 22 werken

Rembrandt van Walther Schoonenberg

9 mei 2013 - 21 werken

Dawn of the Golden Age(and earlier) van Bruce M. Robinson

7 april 2013 - 36 werken