Van Mierevelt (1566-1641) was een leerling van de Utrechtse schilder Anthonie Blocklandt. Na twee leerjaren ging hij terug naar zijn geboortestad Delft. Als portretschilder kreeg hij opdrachten van het stadhouderlijk hof in Den Haag: hij schilderde prins Maurits en diens familieleden. Al gauw wisten ook andere welgestelde families en buitenlandse diplomaten hem te vinden. Om aan de vraag te kunnen voldoen had Van Mierevelt assistenten, onder wie zijn zoons Pieter en Jan. Van Mierevelts portretten werden in brede kring bekend doordat zijn schoonzoon Willem Delff ze kopieerde in prent. Maar op den duur kwam er een einde aan Van Mierevelts succes als portrettist. De schilder Gerard van Honthorst verdrong hem van het toneel.

Verzamelingen

RijksStudio

Florence v.G. voegde dit werk toe aan kragen en dassen,te kust en te keur

13 mei 2015 - 281 werken 184 2

Gijs Brandt voegde dit werk toe aan portret

18 november 2015 - 98 werken 148 0

Wouter van Empelen voegde dit werk toe aan History

23 december 2015 - 70 werken 96 0