Opstanding

In het christendom speelt de opstanding of verrijzenis van Christus een grote rol. Het christelijke paasfeest herdenkt deze gebeurtenis. Volgens de Bijbel stond Christus op de derde dag na zijn kruisdood op uit zijn graf. Hoe dat precies is gegaan, is niet beschreven; wel wordt verteld over de gebeurtenissen bij het lege graf.
In de kunst is de opstanding verschillend in beeld gebracht. Soms is de verrezen Christus te zien terwijl hij uit het graf stapt, op de tombe staat of er boven zweeft. Vaak ook zijn de gebeurtenissen ná de verrijzenis weergegeven, zoals de verbaasde Maria en Maria Magdalena bij het open graf, soms met de slapende wachters erbij of een engel. Na zijn opstanding bleef Christus nog veertig dagen op aarde, tot aan zijn hemelvaart. Hij verscheen aan enkele van zijn volgelingen en aan Maria Magdalena. Soms zijn de opstanding en de hemelvaart in één voorstelling verenigd.

Verzamelingen

RijksStudio

Marijke voegde dit werk toe aan Mijn bijbel

13 mei 2015 - 18 werken 13 0

Joas van Essseveld voegde dit werk toe aan Jzus Christus

13 mei 2015 - 28 werken 15 0

dr. Otto Mulder voegde dit werk toe aan Bijbel

13 mei 2015 - 57 werken 225 1