Overspelige, onzedige en onkuise vrouwen komen we in de christelijke kunst vaak tegen. Dat heeft twee redenen: zij moeten de toeschouwer waarschuwen om op het rechte (christelijke) pad te blijven, maar ook laten zien dat de christelijke leer altijd vergeving kan bieden voor slecht gedrag. In beide gevallen is de boodschap: wie in Christus gelooft, zal worden gered. Kunstenaars vonden genoeg voorbeelden van ondeugdzame vrouwen in de Bijbel, zoals de zedeloze dochters van Lot, de overspelige Batseba en de prostituee Maria Magdalena, die een trouwe volgelinge van Jezus werd.

Ook in middeleeuwse heiligenverhalen wordt prostitutie overwonnen door het christelijke geloof. In de 17de-eeuwse schilderkunst ontstonden naast de Bijbelse voorbeelden nieuwe motieven om de toeschouwer, vaak op verborgen en humoristische wijze, een lesje te leren over moreel verwerpelijk gedrag. In de kunst van de 19de eeuw treden prostituees niet meer op als waarschuwing, maar als onderdeel van de realiteit.

Verzamelingen

RijksStudio

Walter Wray Jr. voegde dit werk toe aan Art Appreciation

13 mei 2015 - 28 werken 54 0

Gerard Jansen voegde dit werk toe aan onzedige vrouwen

14 september 2015 - 14 werken 626 1

Allie voegde dit werk toe aan hands

13 mei 2015 - 50 werken 254 1