Johannes de Evangelist

Johannes was een van de vier evangelisten die het leven van Jezus optekenden in het Nieuwe Testament van de Bijbel. In het laatste Bijbelboek Openbaring beschreef Johannes zijn visioen van het einde der tijden.

Meer informatie over hem komt uit legenden. In voorstellingen van Jezus’ familie komt Johannes de Evangelist altijd voor. Zijn moeder Maria Salome was een halfzuster van Jezus’ moeder Maria. Samen met zijn broer Jakobus de Meerdere werd Johannes leerling van Jezus. In de kunst is hij steeds diens dierbaarste volgeling. Bij het Laatste Avondmaal leunt hij tegen Jezus' borst, hij begeleidt Maria bij de kruisdraging en ondersteunt haar tijdens de kruisiging. Samen met Maria is hij aanwezig bij het laatste oordeel, waar ze bij Christus pleiten voor de verdoemde zielen. Johannes was verloofd met Maria Magdalena, soms voorgesteld als de bruiloft te Kana. Afzonderlijk is Johannes ook afgebeeld als banneling op het eiland Patmos, waar hij zijn apocalyptische visioen kreeg. Als christelijk martelaar zou hij de gifbeker hebben gedronken en in kokende olie zijn geworpen.

Verzamelingen

RijksStudio

Marcin Maslanka voegde dit werk toe aan Middeleeuwen / Średniowiecze

6 juli 2014 - 135 werken

yoxa voegde dit werk toe aan Religijne

8 februari 2015 - 23 werken

Peter Kooke voegde dit werk toe aan timeline stijlen

6 april 2013 - 178 werken