Herbergen, kroegen en bordelen

Herbergen, kroegen en bordelen zijn bekende locaties op schilderijen uit de 16de en 17de eeuw. Ze vormen het decor voor genretaferelen: mensen in hun dagelijkse bezigheden. Vooral het type waarin een losbandig leven aan de kaak wordt gesteld speelt zich vaak af in een herberg of een bordeel. Schilders maakten vaak gebruik van stereotype figuren, zoals de boer, de dronkaard en de prostituee – de laatste meestal verhuld weergegeven. Met veel overdrijving werden zulke volkse figuren opgevoerd als slecht voorbeeld. De eigentijdse beschouwer, vaak een lid van de gegoede burgerij, kon zich verkneukelen over de afgebeelde ondeugende zaken, en zich er tegelijkertijd boven verheven voelen. Bij sommige schilderijen kost het ontraadselen van de inhoud enige moeite: dubbelzinnige voorwerpen en handelingen verwijzen dan naar de moraal van het verhaal. Maar stichtelijk of niet, de voorstellingen waren in de eerste plaats bedoeld om te vermaken en te amuseren.

Verzamelingen

RijksStudio

Jo Leunissen voegde dit werk toe aan Herbergen, kroegen, bordelen en onzedige vrouwen

22 januari 2014 - 48 werken

Netty Busink voegde dit werk toe aan Adults' hats

18 maart 2014 - 69 werken

Ben voegde dit werk toe aan Platteland

26 mei 2013 - 28 werken