Dieren

Van oudsher worden dieren in de kunst weergegeven, denk maar aan de prehistorische grottekeningen van bizons. Dieren vormen een belangrijk onderdeel van de omgeving en het leven van de mens, als voedselbron, hulpkracht (jachthonden, paarden) en ook als huisdier. Al vroeg worden aan afgebeelde dieren menselijke eigenschappen toegekend. In verschillende landen of periodes kan die betekenis verschillen. Zo stond de uil in het oude Griekenland voor wijsheid, terwijl het nachtdier in de 16de eeuw werd geassocieerd met domheid en slechte zaken. Ook de slang wordt vaak met het kwaad in verband gebracht. De aap staat voor ondeugd en wellust, de hond voor (huwelijks)trouw of waakzaamheid.

Dieren in de kunst hebben niet altijd een symbolische betekenis. Soms dienen ze als studieobject of als decoratief motief: met minutieus geschilderde insecten op bloemstillevens toonden 17de-eeuwse kunstenaars hun vakmanschap.

Verzamelingen

RijksStudio

Diana Guzijan voegde dit werk toe aan dieren

13 mei 2015 - 8 werken 22 0

Nicole Pelletier voegde dit werk toe aan Animals

13 mei 2015 - 26 werken 69 0

ginger doner voegde dit werk toe aan creatures

13 mei 2015 - 23 werken 11 0