David en Batseba

De overwinning van de schaapherder David op de reus Goliath, in de strijd tussen de Israëlieten en de Filistijnen, wordt beschreven in het Oude Testament en is ook in de kunst voorgesteld. Nadat David, Saul had opgevolgd als koning van Israël, ontmoette hij Batseba, de vrouw van zijn generaal Uria. Op een dag zag David Batseba baden. Hij liet haar ophalen en sliep met haar. Later hoorde David dat Batseba zwanger was geraakt. Hij zorgde dat haar echtgenoot sneuvelde, door hem in de frontlinie te plaatsen en trouwde met haar. Zij baarde een zoon, maar toen dit kind al snel overleed, besefte David zijn zonde. Later kregen Batseba en David nog een zoon, Salomo, die Davids opvolger werd. In de kunst is de badende Bathseba sinds de middeleeuwen regelmatig afgebeeld. Ook is koning David wel alleen, spelend op zijn harp, voorgesteld. David was een voorouder van Maria én Jozef, en dus van Jezus.

Verzamelingen

RijksStudio

Svetlana voegde dit werk toe aan Bible

31 oktober 2015 - 197 werken 838 9

Paul Stümpel voegde dit werk toe aan reFRAME

13 mei 2015 - 108 werken 9 0

lhart voegde dit werk toe aan Compositie

13 mei 2015 - 280 werken 1013 0