Ongeveer 250 uit hout gesneden beelden omvat de collectie westerse beeldhouwkunst van het Rijksmuseum. Merendeels uit de middeleeuwen, met als vroeg voorbeeld de ontroerende Petrus in berouw van de anonieme Brusselse Meester van Hakendover uit circa 1425.

De meeste houtsculpturen zijn gemaakt in de Nederlanden en Duitsland. Ondanks hun verfijning waren ze doorgaans gepolychromeerd: voorzien van een grondlaag met een kleurige beschildering. Later is deze laag vaak beschadigd geraakt, overschilderd of bewust verwijderd, zoals bij de zes onderdelen van het Bossche Maria-altaar door Adriaen van Wesel. Het Rijksmuseum beheert echter ook stukken met originele polychromie, bijvoorbeeld de schitterende laat-15de-eeuwse Geboorte van Christus door Hans Kamensetzer uit Straatsburg.

Vanaf de 16de eeuw trad geleidelijk een smaakverandering op en bleven houten beelden vaker ongekleurd. Daarvan getuigen de vroeg-16de-eeuwse gebedsnoten met hun adembenemende priegelvoorstellingen, de minuscule Heilige Familie van Jan III van Doorne en Artus Quellinus’ innemende Hazewindhond.

Verzamelingen

RijksStudio

Shailoh Phillips voegde dit werk toe aan 3D printing

13 mei 2015 - 70 werken 369 1

A. Cremer voegde dit werk toe aan Middeleeuws beeldhouwwerk hout

13 mei 2015 - 23 werken 110 0

Peter Kooke voegde dit werk toe aan geschiedenis collectie rijksmuseum

14 november 2015 - 113 werken 310 0