Koning Willem I (1772-1843), koning-koopman

Oranje boven! Holland is vrij! Door het volk bejubeld werd in 1815 de eerste Oranje-koning in zijn vaderland ingehuldigd. Lang heeft hij als balling buitenslands moeten verblijven. Regelmatig twijfelde hij aan het herstel van de Oranje-dynastie. Koning Willem I was een doener, een man van grote daadkracht. Zijn belangstelling lag op het terrein van de economie en de koning was een gretig ondernemer. Hij stimuleerde handel, scheepvaart en industrie door onder meer het laten aanleggen van kanalen en wegen. Met eigen kapitaal nam hij deel aan bijvoorbeeld de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Bij de oprichting daarvan schreef hij meteen voor vier miljoen in. Voor de overige staatszaken legde hij weinig talent aan de dag. Dat leidde in 1831 tot de Belgische afscheiding. Een grondwetsherziening die hem niet zinde, plus de kritiek op zijn voorgenomen huwelijk met een katholieke, Belgische gravin deden hem in 1840 besluiten af te treden. Zeer teleurgesteld vertrok hij wederom naar het buitenland, en vestigde zich in Berlijn.

Verzamelingen

RijksStudio

Non voegde dit werk toe aan Plaatjes van Wollem

15 juli 2015 - 271 werken 96 0

C. van der Harten voegde dit werk toe aan kroning!

13 mei 2015 - 40 werken 28 0

martine audenaert voegde dit werk toe aan Willem I

9 september 2015 - 15 werken 40 0