Frederik Hendrik (1584-1647)

Stadhouder Frederik Hendrik was een succesvol veldheer. Net als zijn halfbroer Maurits, bij wie hij een uitstekende militaire leerschool had doorlopen. Een hele reeks steden, waaronder Den Bosch, Maastricht en Breda, wist hij tijdens de Tachtigjarige Oorlog door belegeringen op de Spanjaarden te veroveren. Deze strategische veroveringen versterkten de positie van de Republiek aanzienlijk. Zij leverden Frederik Hendrik de naam ‘stedendwinger’ op.

Onder invloed van zijn ambitieuze echtgenote, Amalia van Solms, vergrootte hij eveneens het aanzien, de macht en de rijkdom van het Oranjehuis. Samen voerden zij een zwierige hofhouding, naar voorbeeld van andere Europese vorstenhuizen. Het echtpaar liet verschillende paleizen bouwen, waaronder het fraai gedecoreerde Huis Honselaarsdijk, niet ver van Den Haag. De bouw van dit paleis werd gefinancierd met een deel van het zilver uit de op de Spanjaarden veroverde Zilvervloot.

Frederik Hendrik was een ruimdenkend man. Dit droeg er mede toe bij dat de Republiek een voor die tijd verdraagzaam beleid voerde op het gebied van geloof en geweten.

Verzamelingen

RijksStudio

Arno Tax voegde dit werk toe aan koningshuis

12 mei 2014 - 68 werken

Maria Surducan voegde dit werk toe aan Costumes

31 december 2014 - 308 werken

Jennifer voegde dit werk toe aan Masterpieces

12 november 2012 - 72 werken