Reizende tentoonstelling Lage Landen

27 januari 2018 t/m 13 oktober 2019
Veertig schilderijen uit het Rijksmuseum in vijf Nederlandse stadsmusea

Het Stedelijk Museum Zutphen, het Westfries Museum in Hoorn, het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen en Museum Gouda organiseren de komende jaren de tentoonstellingsreeks Lage Landen op basis van veertig schilderijen uit het Rijksmuseum.

De vier elementen en de Nederlandse identiteit

Beeld Gerard de Kleijn en Taco DibbitsIn Lage Landen onderzoeken de vijf musea de identiteit van Nederland aan de hand van de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Een selectie van veertig 17de-, 18de- en 19de-eeuwse werken uit het Rijksmuseum wordt per museum aangevuld met eigen collectie, waardoor elke tentoonstelling een eigen kleuring krijgt. Hiernaast wordt voor elke aflevering aan een gerenommeerde auteur en een hedendaagse kunstenaar of ontwerper gevraagd invulling te geven aan het thema.

Catalogus en activiteiten

Voor Lage Landen schreef Paul Schnabel een prikkelend essay voor de rijk geïllustreerde tentoonstellingscatalogus met als titel: Hoe eigenaardig is Nederland? Design duo Atelier NL gaat letterlijk met de voeten in de klei om de identiteit en historie van elke regio te duiden aan de hand van bodemschatten, flora en fauna. Elk museum organiseert een programma van nevenactiviteiten rondom de reizende tentoonstelling. Voor meer informatie over Lage Landen, de tentoonstellingsreeks en het programma van elk museum is een aparte website opgezet: schattenuithetrijks.nl

De tentoonstelling Lage Landen wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, VSBfonds, Stichting Zabawas, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Janivo Stichting, Stichting dr. Hendrik Muller, Gravin van Bylandt stichting en Stichting Gifted Art.

Tentoonstellingsdata Lage Landen

  • Zutphen: 27 januari 2018 t/m 20 mei 2018
  • Hoorn: 10 juni t/m 30 september 2018
  • Harlingen: 13 oktober 2018 t/m 3 februari 2019
  • Bergen op Zoom: 16 februari 2019 t/m 9 juni 2019
  • Gouda: 23 juni t/m 13 oktober 2019