400 jaar Remonstrantse Broederschap in het Rijksmuseum


Ter gelegenheid van het 400-jarig jubileum van de Remonstrantse Broederschap is in het Rijksmuseum een presentatie te zien over het ontstaan van deze geloofsgemeenschap. Twaalf objecten tonen de strijd om religieuze tolerantie binnen het protestantse geloof, die leidde tot diepe verdeeldheid en grote onrust in de samenleving, tot verbanning en uiteindelijk tot de oprichting van deze broederschap. Centraal staan de figuur van de remonstrantse voorman en predikant Johannes Wtenbogaert en zijn indrukwekkende portret dat Rembrandt in 1633 schilderde.

Boek je tickets online met korting

Tickets met korting

400 jaar Remonstrantse Broederschap is t/m 1 oktober 2019 te zien in zaal 2.7 van het Rijksmuseum.

De Remonstrantse Broederschap

In 1619 werd in Antwerpen de Remonstrantse Broederschap opgericht na een jarenlang conflict binnen de gereformeerde kerk, de samenleving en de politiek. Een van de hoofdrolspelers was de hofprediker van prins Maurits van Oranje, Johannes Wtenbogaert (1557-1644). Hij bepleitte in 1610 in een Remonstrantie een interpretatie van de Bijbel en een geloof die afweek van de beginselen van de officiële Gereformeerde Kerk en een grotere tolerantie voor andersdenkenden. Tijdens de Synode van Dordrecht in 1619 werden deze standpunten verworpen en werden Wtenbogaert en zijn medestanders – de ‘remonstranten’ – uit de kerk gestoten en uit het land verbannen. De broederschap die zij daarna oprichten groeide uit tot een apart kerkgenootschap die tot op de dag van vandaag bestaat.

Johannes Wtgenbogaert

Johannes Johannes Wtenbogaert, Rembrandt van Rijn, 1633Centraal staat het indringende portret van Johannes Wtenbogaert dat Rembrandt van Rijn (1606-1669) schilderde in opdracht van de Amsterdamse koopman en overtuigde remonstrant Abraham Anthonisz Recht (1588-1664). Wtenbogaert werd door velen bewonderd, zoals ook duidelijk wordt uit de andere portretten die van hem te zien zijn.