Stichting Henriëtte Hofje schenkt het Rijksmuseum drie schilderijen

21 december 2017 - 16:50

Het Rijksmuseum heeft drie schilderijen geschonken gekregen van Stichting het Henriëtte Hofje. Het betreft onder andere de portretten van de 19de-eeuwse stichters van het hofje: Jacob de Vos Jacobszoon en zijn vrouw Abrahamina Henriëtte Wurfbain, geschilderd door respectievelijk Nicolaas Pieneman en Jan Adam Kruseman. Het portret van Jacob was al in bruikleen en hangt sinds jaar en dag in de studiezaal van het Rijksmuseum.

Vereniging Rembrandt

IMG1 Nicolaas Pieneman, Portret van Jacob de Vos Jbzn (1803-1878). Kunstverzamelaar en eigenaar van de Historische Galerij De Vos te Amsterdam (detail), 1860. Schenking van de Stichting Henriëtte Hofje, Amsterdam.Het Henriëtte Hofje stond tussen 1869 en 1956 aan de ‘Parijsche boulevard’ van Amsterdam, de Stadhouderskade. Het welgestelde Amsterdamse echtpaar De Vos-Wurfbain zette zich zowel op charitatief als cultureel vlak sterk in voor hun stad. Jacob de Vos was bovendien een van de grootste verzamelaars van zijn tijd. De veiling van zijn collectie in 1883 gaf aanleiding tot de oprichting van de latere Vereniging Rembrandt, die het lukte een belangrijk deel van de collectie De Vos voor Nederland te behouden. Zijn tekeningenverzameling is een van de fundamenten van het Rijksprentenkabinet. Naast de portretten omvat de schenking een schilderij van het Haarlemse buitenverblijf Zorgvrij van de familie de Vos door Everhardus Koster uit 1883 en een naamplaat behorende bij het portret van mevrouw de Vos-Wurfbain, waarop zij als stichteres vermeld staat.

Publicatie

IMG2 Jan Adam Kruseman, Portret van Abrahamina Henriëtte Wurfbain (1808-1883), echtgenote van Jacob de Vos Jz (detail), 1837. Schenking van de Stichting Henriëtte Hofje, Amsterdam.Ter gelegenheid van de schenking verschijnt de publicatie Het verdwenen hofje. De historici Peter Jan Margry, Jurjen Vis en Rijksmuseumconservator Jenny Reynaerts beschrijven de bouw- en bewoningsgeschiedenis van het hofje en de fascinerende geschiedenis van leven en erfgoed van het echtpaar De Vos-Wurfbain, in het bijzonder van Jacobs mecenaat, collectie en verzamelmanie. De vele fraaie illustraties ondersteunen deze bijzondere geschiedenis.

Het verdwenen hofje. Peter Jan Margry, Jurjen Vis en Jenny Reynaerts. Uitgeverij Vantilt. ISBN 978 94 6004 360 4

IMG3