Rijksmuseum Teekenschool in ere hersteld

10 oktober 2012 - 11:00

Met de presentatie van de gerestaureerde en vernieuwde Teekenschool viert het Rijksmuseum vandaag een nieuwe mijlpaal op weg naar de opening op 13 april 2013.

Ambitieus educatief centrum mede dankzij hoofdbegunstiger SNS REAAL Fonds

smits

Met de presentatie van de gerestaureerde en vernieuwde Teekenschool viert het Rijksmuseum vandaag een nieuwe mijlpaal op weg naar de opening op 13 april 2013. Het pas opgeleverde historische schoolgebouw gaat vanaf april open als multidisciplinair educatief centrum waar jong publiek zijn creatieve talenten verder kan ontwikkelen met verschillende kunstvormen, geïnspireerd door de Rijkmuseumcollectie. Het gebouw krijgt hiermee zijn oorspronkelijke functie terug in hedendaagse vorm. De Teekenschool wordt mede gerealiseerd door SNS REAAL Fonds, VandenBroek Foundation, Louis Vuitton, Stichting Zabawas en enkele particuliere begunstigers.

multimedia

Evenals bij het hoofdgebouw gaat het Rijksmuseum ook nu ‘verder met Cuypers’: niet alleen het gebouw en de functie van de Teekenschool worden op een eigentijdse manier in ere hersteld, ook het hoge ambitieniveau wordt nagestreefd. De Teekenschool moet uitgroeien tot een van de belangrijkste museale educatieve centra van Europa door publiek en collectie met elkaar te verbinden op een niet eerder vertoonde manier. Onder het motto leren kijken door te doen organiseert het Rijksmuseum in drie moderne ateliers een mix van activiteiten voor kinderen (in schoolverband of met familie) op het gebied van tekenen, kunstbeleving, theater, fotografie en multimedia. Uitgangspunt is altijd (een bezoek aan) de collectie in het hoofdgebouw. De spraakmakende programma’s sluiten aan bij de lesprogramma’s op school en de belevingswereld van museumbezoekers van alle leeftijden. Want de education permanente die het Rijksmuseum biedt richt zich op termijn ook op volwassenen.

may

De Teekenschool, in 1892 opgericht naar idee en ontwerp van architect Pierre Cuypers, huisvestte jarenlang de Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijzers en de Rijksschool voor Kunstnijverheid – voorloper van de Gerrit Rietveld Academie. Hier moest het nationale kunstonderwijs, waarvan het niveau volgens Cuypers en de zijnen bedroevend was, tot ontwikkeling komen. De rijkscollectie en een groot aantal gipsen reproducties van beelden en gebouwen op een van de binnenplaatsen golden daarbij als lesmateriaal.

Marie Hélène Cornips, algemeen directeur SNS REAAL Fonds: ‘De Teekenschool, met zijn waardevolle educatieve programma’s over de collecties van het Rijksmuseum, biedt kinderen een ervaring die blijvend indruk zal maken.’

Oud-leerling Jeroen Henneman: ‘Een school in de tuin van het Rijksmuseum, prachtig licht in de ateliers, er tegenover Willink (de Jobstijding), die naam, Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijzers, daar was alles goed aan’.

Wim Pijbes, hoofddirecteur Rijksmuseum: ‘Wie kan tekenen, begrijpt beter wat hij ziet, essentieel voor de wereld waarin wij leven.’