Het Rijksmuseum krijgt als eerste museum ter wereld 4 sterren voor duurzaamheid

15 december 2017 - 9:36

Als eerste museum ter wereld ontvangt het Rijksmuseum vandaag een BREAAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat met een “Excellent” beoordeling. Dit is de een na hoogste te behalen score. Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren.

foto

Het Rijksmuseum scoort bijzonder hoog op het beheer van water, energie en afval. Ook het onderhoudsniveau van het gebouw en de installaties zijn positief beoordeeld.

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen; het gebouw, het beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.

Het Rijksmuseum heeft een uitgebreid milieubeleidsplan waarin de doelstellingen per duurzaamheidscategorie zijn opgenomen.