Dwalen door het Rijksmuseum

Micaela van Rijckevorsel belicht in haar film 'Dwalen door het Rijksmuseum' objecten uit het Rijksmuseum aan de hand van de verhalen die zij in zich dragen. Dinsdag 17 december vanaf 23 uur zendt de AVRO deze documentaire uit op Nederland 2.

In april 2013 opende het Rijksmuseum na tien jaar verbouwen en restaureren zijn deuren voor het publiek. Het prachtige 19de-eeuwse gebouw is weer in volle glorie te bewonderen, de 19de-eeuwse decoraties zijn voor een groot deel teruggebracht en 8000 objecten van kunst en geschiedenis vertellen in 80 zalen het verhaal van Nederland van Middeleeuwen tot nu. Regisseur Micaela van Rijckevorsel belicht in haar film een aantal objecten uit de verschillende eeuwen aan de hand van de verhalen die zij in zich dragen. Dinsdag 17 december vanaf 23 uur zendt de AVRO deze documentaire uit op Nederland 2.

Het verhaal van Nederland van Middeleeuwen tot nu

Het monumentale museumgebouw is prachtig verbouwd in de geest van de architect Cuypers en daarnaast aangepast aan de moderne eisen van deze tijd. De 19de-eeuwse decoraties zijn na een jarenlang intensief restauratieproces teruggebracht in de meest prominente ruimtes zoals de Voorhal, de trapportalen en de Eregalerij. De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn hangt weer op het zogenaamde hoogaltaar van het museum en het is een feest om het meesterwerk te naderen, lopend door de grandioze Eregalerij langs de hoogtepunten van de Hollandse Gouden Eeuw. De bekende meesterwerken zijn natuurlijk niet het enige bezit van het museum. Duizenden historische objecten en kunstwerken waren vele jaren niet te zien. Nu vertellen circa 8000 objecten in 80 prachtige zalen het verhaal van Nederland van Middeleeuwen tot nu. Objecten die allemaal zorgvuldig zijn gekozen en gewogen en zo bij elkaar geplaatst dat de bezoeker zowel een gevoel voor schoonheid ervaart, als een besef van tijd.

Historische verslagen en interviews

De film ‘Dwalen door het Rijksmuseum’ is een ontdekkingsreis. Gedreven door nieuwsgierigheid, belicht de film enkele objecten uit de rijke collectie van het Rijksmuseum. De minutieuze restauratie van de Cuypers-decoraties, Richard Wright aan het werk als Michelangelo, het overleg rond de restauratie van de buste van Johan van der Schardt, de ontstaansgeschiedenis van de NIAS-maskers en de spectaculaire installatie van de dubbeldekker Bantam. Documentairemaakster Micaela van Rijckevorsel ontsluit aan de hand van prachtige historische verslagen en interviews met de conservatoren de verhalen achter de objecten en wordt duidelijk waarom juist die objecten een plek verdienen in de nieuwe presentatie van het Rijksmuseum. Objecten die aanleiding zijn voor verhalen die ontroeren, verhalen die aanzetten om meer te zien, anders te kijken en die ruimte laten voor de vrije loop van gedachten.