CollectieCentrum Nederland naar Amersfoort

26 mei 2016 - 8:00

Met de Gemeente Amersfoort is een intentieovereenkomst tot koop van een perceel grond gesloten voor de locatie van het nieuw te bouwen CollectieCentrum Nederland (CC NL). Het gezamenlijke collectiegebouw voor de rijkscollecties van het Nederlands Openluchtmuseum, museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt gerealiseerd in Amersfoort Vathorst.

Lucas Bolsius, Burgemeester van Amersfoort: Voor Amersfoort is het een eer om gastheer te zijn voor de schatten van deze toonaangevende nationale musea en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

foto Taco Dibbits, directeur collecties Rijksmuseum namens CC NL en Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort voor ‘Gezicht op Amersfoort’ van Matthias Withoos uit 1672De samenwerkende instellingen hebben een ontwerpteam geselecteerd bestaande uit het Delftse architectenbureau cepezed en de adviesbureaus ABT, Valstar Simonis en Peutz. Cepezed ontwierp onder meer het Eye Collectiecentrum in Amsterdam en het DSM Biotechnology Center in Delft.

Jan Pesman, architectenbureau cepezed: We zien er enorm naar uit de ‘schatkamer’ van Nederland te ontwerpen. Het CC NL wordt een functioneel en duurzaam gebouw van hoge kwaliteit dat een energie-efficiënte kunstopslag gaat combineren met een inspirerende werkomgeving voor het beheer en behoud van de nationale collectie.

Het CollectieCentrum Nederland vervangt de bestaande depots van alle betrokken partijen die over diverse locaties verspreid zijn en realiseert door deze samenwerking optimaal duurzaam beheer en behoud van deze rijkscollecties, efficiency en kennisdeling. Voorzien is dat het CC NL in 2020 in gebruik wordt genomen.