Sporenonderzoek naar Rembrandt

Tijdens deze workshop maken leerlingen kennis met Rembrandt én de techniek van kunstonderzoek.

Hoe ontdek je of een schilderij een echte Rembrandt is? In het Rijksmuseum doen restauratoren onderzoek naar pigmenten en verflagen van schilderijen. In het restauratie atelier gebruiken zij de nieuwste technologieën. In deze workshop worden uw leerlingen zélf onderzoekers en leren zij over schilderijenonderzoek en Rembrandt. Samen maken zij een onderzoeksrapport van een Rembrandt-schilderij. Tijdens de rondleiding in het museum, zijn uw leerlingen op weg om echte Rembrandt-experts te worden!

Voorbereidende les

Bereid uw leerlingen voor op de wereld van Rembrandt en schilderijenonderzoek. Bekijk samen met uw leerlingen onderstaand filmpje over de challenge van Boy Visser in het restauratie atelier van het Rijksmuseum. Vinden jullie de verschillen tussen de echte Rembrandt en de vervalsing?

Ontdek het verhaal van Rembrandt in het Rembrandt Magazine en in onze Rijksstudio. Gebruik de Rijksstudio bij de workshop Sporenonderzoek naar Rembrandt.
Magazine

Filmtips:

Voor wie

Groep 5–8

Met differentiaties voor groep 5, 6 en groep 7, 8.
Speciaal onderwijs? Neem contact met ons op.

Wanneer

  • Maandag, dinsdag en donderdag: 10-12; 13-15 uur

  • Woensdag en vrijdag: 10-12 uur

Boeken

Klik op de links hieronder om te boeken:

NB: Rondleidingen dienen tenminste drie weken voor aanvang te worden geboekt

Waar

Het programma vindt plaats in de Teekenschool, Hobbemastraat 25 (naast het hoofdgebouw). Begeleiders en leerlingen melden zich tenminste 15 minuten vóór aanvang in de Teekenschool.

Duur

2 uur

Kerndoelen

  • Nederlands 1,2,3
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld – mens en samenleving 37
  • Oriëntatie op jezelf de wereld – tijd 52
  • Kunstzinnige oriëntatie 54,55,56
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld – natuur en techniek 42,44

Prijs

Pakketprijs: € 200 voor de hele klas (max. 32 leerlingen), inclusief min. 2 en max. 4 begeleiders