Open huis en studiedagen

Het Rijksmuseum biedt leraren inspiratie en verdieping op niveau. Daarnaast bieden wij verrassende doe-programma’s in de Teekenschool.

Open huis in de Teekenschool

Voor leraren PO, VO, MBO, PABO

Naast rondleidingen ín het museum bieden wij ook verrassende en verdiepende doe-programma’s in de Teekenschool. Wilt u een voorproefje? Meld u hier aan voor het Open huis van woensdag 21 juni 2017 van 16-18 uur.

We ontvangen u graag met koffie en thee. In een rondetafelgesprek maken we kennis met elkaar en de programmering voor het onderwijs. U ziet de verschillende ateliers van de Teekenschool. De acteurs van het programma Jij & de Gouden Eeuw geven u een voorproefje van het gelijknamige lesstofvervangende programma.

Schrijf snel in, er is plaats voor 30 personen

kist Foto Bibi Veth

Studiedag leraren primair onderwijs

Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum Amsterdam

Kunst door het hele curriculum

Dé iconen van de Nederlandse kunstgeschiedenis vindt u aan het Museumplein. In de klas zijn deze meesterwerken een bron van inspiratie voor uiteenlopende vakken en vaardigheden. Op de studiedag voor leraren van het primair onderwijs ervaart u hoe u kunst kunt verweven in het curriculum.

Drie kunstwerken met als thema ‘zee’ worden vanuit verschillende vakken belicht. Conservatoren, onderzoekers, restauratoren en andere experts verrijken uw blik door de werken vanuit hun expertise in steeds nieuwe contexten te plaatsen.

U gaat deze dag ook zelf aan de slag met het ontwerpen van vakoverstijgend onderwijs. Een ervaren rondleider neemt u mee naar twee musea voor inspiratie. Samen gaat u op onderzoek uit naar aanknopingspunten van andere vakken. Door breed te kijken en rijk te associëren maakt u een veelzijdige les.

Tijdens het slotdeel deelt iedereen zijn of haar ideeën, zodat u en uw collega’s over een groot aantal creatieve bronnen beschikken om meteen met kunst aan de slag te gaan in de klas.

Programma:

Download het programma (pdf)

Studiedag leraren voortgezet onderwijs

Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum Amsterdam

Kunstlessen ontwerpen vanuit een actueel thema

De kunstvakken dragen bij aan de persoonsvorming en het kritisch denkvermogen van leerlingen als kunst wordt verbonden aan thema’s die de leerling raken. Deze studiedag geeft inhoudelijke verdieping en didactische handvatten om vanuit een maatschappelijk relevant thema kunstlessen te ontwerpen.

Een thematische en geëngageerde benadering van het curriculum en de lespraktijk vergroot de relevantie van het vak. Daarnaast past het bij de uitdaging die de overheid aan het onderwijs van de toekomst stelt gezien de invoering van de dimensies in het vernieuwde vak CKV en de nadruk op burgerschapsvorming.

In de ochtend staat één thema centraal: het verbeelden van identiteit. Conservatoren en een kunstenaar belichten dit onderwerp vanuit hun perspectief. Vakdidacticus Melvin Crone zal daarna een handreiking geven om het thema te vertalen naar een didactisch ontwerp. Vervolgens gaat u in het middagprogramma in de musea met rondleiders zelf op zoek naar relevante thema’s en maakt u een didactische uitwerking voor uw eigen lespraktijk.

Programma:

Download het programma (pdf)

Wanneer

  • Woensdag 8 november 2017: Studiedag leraren primair onderwijs
  • Donderdag 9 november 2017: Studiedag leraren voortgezet onderwijs

Waar

Het programma vindt plaats in de Teekenschool, Hobbemastraat 25 (tegenover het Zuiderbad). Meldt u zich daar alstublieft uiterlijk 15 minuten voor aanvang.

Prijs

€ 60 per persoon

Aanmelden