Vrouw met uitgestoken rechterarm, Isaac Israels, 1887 - 1934