Grote kaart van het beleg van Den Bosch door Frederik Hendrik (blad linksonder), 1629, Balthasar Florisz. van Berckenrode, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1629