Wegsplitsing bij een watermolen, Jan van de Velde (II), 1639 - 1641