Twee oude vrouwen in gesprek, Adriaen van Ostade, 1648 - 1654