Lot en zijn dochters, Jan Saenredam, naar Hendrick Goltzius, 1598 - 1665