Een kreupele man op krukken, Willem Basse, 1633 - 1672