Portret van Jan van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden, Edouard Taurel, 1841 - 1879