Man biddend bij een offeraltaar, Jan van Call (I), 1666 - 1706