Inneming van Jericho en veroordeling van Achan, Simon Fokke, 1791