Bergachtig landschap met zuil, Roelant Roghman, 1737 - 1809