Embleem met allegorie op vuur, François van Bleyswijck, 1737