Vier voorstellingen uit de klassieke geschiedenis, Simon Fokke, 1722 - 1784