Krijgsheld en zijn knecht, Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1777