Pomona bij een brandende offerzuil, Jan de Bisschop, naar anoniem, 1638 - 1671