Drie figuren zwaaien een zeilschip uit, Jan Luyken, 1689