Christus op de laatste dag van het Loofhuttenfeest, Jan Luyken, 1683