Dom van Aken en dertig afbeeldingen van de voornaamste relikwieën, Jan Luyken, 1682