Vlucht naar Egypte, Hieronymus Cock, naar Matthys Cock, ca. 1551 - voor 1558