Bergachtig landschap met herder en vee op pad, Johannes Janson, 1761 - 1834