Drie aangemeerde zeilschepen, Reinier Nooms, 1650 - voor 1705