Zes bedelaars bij een fontein, Jan van Ossenbeeck, 1647 - 1674