Deze afbeelding is vanwege auteursrecht niet beschikbaar

Du haut des Propylees, Frédéric Boissonnas, D. Baud-Bovy, Riffarth & Co Meisenbach, ca. 1903 - ca. 1910

heliogravure, h mm × b mm. Meer objectgegevens
© erven Frédéric Boissonnas