Fotoreproducties van tekeningen, voorstellende een boerengezin, anoniem, ca. 1881 - in of voor 1891