Interieur van het middenschip van de Sint-Catharinakerk te Braunschweig, J. Schombardt, 1892

Interieur van het middenschip van de Sint-Catharinakerk te Braunschweig, J. Schombardt, 1892

lichtdruk, h 157mm × b 110mm Meer objectgegevens

Dit object behoort tot Braunschweigs Bau- und Denkmäler (RP-F-2001-7-796A)