Jours de solitude, ca. 1869

Dit object behoort tot Jours de solitude (RP-F-2001-7-1238)